Garantie reisaanbod Photothema

Garantie goed geregeld via STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Photothema gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk reisaanbod van Photothema op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vind deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan De Fotoreizigers, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan De Fotoreizigers. Mocht De Fotoreizigers voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Meer informatie vind je op de website van STO Garant.

Deze STO Garant-regeling is van toepassing op de Leefstijlreis Mediterranean Food and Health.

NB. Onze fotoworkshops, (online) lessen en fotocoaching vallen niet onder de garantieregeling van STO-Garant.  Bekijk voor deze activiteiten onze algemene voorwaarden.

Voorwaarden